Bij Tripsyco willen we u en uw omgeving centraal stellen.

Wij maken graag tijd vrij om te luisteren naar uw verhaal.

Om een professionele en kwaliteitsvolle hulpverlening te kunnen bieden vinden we het noodzakelijk dat er een eerste intake gesprek plaatsvindt bij één van onze psychologen/therapeuten.

Tijdens dit gesprek gaat de therapeut samen met u de hulpvraag uitklaren, bekijken en bespreken welke hulpverlening het best bij uw hulpvraag past.

Het kan zijn dat u intern wordt doorverwezen naar een collega indien de hulpvraag een specifieke expertise vereist.  Om u een beeld te geven over onze expertises kan u een kijkje nemen bij onze collega’s via de rubriek ons team.

Een rechtstreekse eerste consultatie bij onze psychiaters kan niet omwille van :

  1. Zijn agenda laat het niet toe om op korte termijn een afspraak te geven.
    Door zijn drukke agenda kan hij ook niet een spoedconsultatie geven wanneer dit nodig zou blijken, een contactpersoon binnen ons centrum zorgt ervoor dat tijdens crisismomenten u steeds hier terecht kan bij uw therapeut, waardoor de kwaliteit van zorg niet in gedrang komt.
  2. Een intake gesprek vraagt toch enige tijd om uw hulpvraag grondig te bespreken en te bekijken.
  3. Een psychotherapeutische begeleiding is intensief en vraagt ook de nodige tijd en regelmaat.

Al onze psychologen /psychotherapeuten kunnen u deze begeleiding bieden.  Wat zij niet kunnen is een medicamenteuze ondersteuning, vandaar dat onze psychiater zich vooral richt op deze vorm van begeleiding en niet op het therapeutische.

Naast psychotherapeutische/psychiatrische ondersteuning kan u bij ons ook terecht voor:

  • Therapeutische begeleiding rond seksuele vragen.
  • Begeleiding rond autisme en AD(H)D.
  • Logopedische begeleiding/behandeling.

Mocht u nog vragen hebben, kan u ons telefonisch bereiken op het nummer:

03 297 75 11 ( alle werkdagen tussen 8u30 en 11u30, uitgezonderd woensdagen)