Bij Tripsyco willen we U en uw omgeving centraal stellen.

Wij maken graag tijd vrij om te luisteren naar uw verhaal.

Welkom

 

 

Tripsyco opgestart in 2002 door Dokter Erik Dockx en zijn vrouw Dominique Dillen vanuit een wens om de (geestelijke gezondheids)zorg beter op elkaar te laten afstemmen.

 

Alles onder één dak

PSYchiatrie, PSYchologie, PSYchotherapie, COaching

“tri PSY CO”

Onze visie:

In een wereld waar mensen aan de lopende band gelabeld worden en waar prestatiedruk, perfectionisme en stress codewoorden geworden zijn, willen we een tegengewicht bieden met een praktijk waar nog tijd genomen wordt om mensen te ontmoeten.

Vanuit deze visie bieden we cliënten een kwalitatieve ondersteuning aan, waarbij ze niet gedefinieerd worden door een diagnose of door de problemen waarmee ze te kampen hebben. Wij willen mensen in hun totaliteit benaderen.

Naast het bekijken van de problematiek is ook het in kaart brengen van en het werken met de sterktes van onze cliënten belangrijk in het omgaan met de problemen waarmee ze geconfronteerd worden.

Onze multidisciplinaire werking (psychiatrie, psychologie, psychotherapie en coaching) maakt dat we de mensen en hun problemen op verschillende manieren kunnen benaderen. We streven ernaar binnen onze praktijk zo veel mogelijk competenties aan te bieden die complementair zijn. Het is hierbij ons doel om een individuele aanpak te garanderen, waarbij intern kan doorverwezen en samengewerkt worden, wanneer dit een meerwaarde kan betekenen in de aanpak van de problematiek.

Tevens bieden we vanuit onze expertisevelden adviesverlening betreffende diagnostiek, voorzieningen, sociale kaart en therapeutische mogelijkheden. Een open dialoog over onze professionele en oplossingsgerichte begeleiding is de basis waarop we willen samenwerken met hulpverleners en cliënten.

Tripsyco Team