Info

Behalve psychiatrische-, psychologische- en logopedische begeleiding biedt Tripsyco ook specifieke auti-coaching aan voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Een auti-coach bezit een diploma in onderwijs, gezondheidszorg of psychologische/pedagogische wetenschappen en heeft zich verder gespecialiseerd in autismespectrumstoornissen.

Coachen is een stijl van begeleiden waardoor degene waarop het coachen gericht is, zelfstandig(er) initiatieven, verantwoordelijkheden voor het eigen handelen neemt, zelf keuzes maakt en eigen oplossingsmethoden ontdekt en toepast, binnen van tevoren duidelijk vastgestelde afspraken en kaders.

Zaken waarrond gewerkt kan worden zijn bijvoorbeeld:

  • vergroten van inzicht in de problematiek van autisme
  • VAPH – dossier, wegwijs in de sociale kaart, waar heb ik recht op, hoe kan ik dit bekomen,…
  • zoeken naar oplossingen voor dagdagelijkse problemen : plannen en organiseren van vrije-tijd, huishouden, werk, school,…
  • werken aan sociale- en relationele vaardigheden
  • omgaan met stress
  • werken aan het zelfbeeld
  • werken rond angsten en piekergedachten
  • verwerking van de diagnosepartnerrelatie
  • opvoeding

Honorarium:

Het honorarium voor een individuele sessie van 60 minuten bedraagt € 60.

( mogelijks te betalen via het PAB )