Info

Behalve psychiatrische-, psychologische- en logopedische begeleiding biedt Tripsyco ook specifieke auti-coaching aan voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Een auti-coach bezit een diploma in onderwijs, gezondheidszorg of psychologische/pedagogische wetenschappen en heeft zich verder gespecialiseerd in autismespectrumstoornissen.

Coachen is een stijl van begeleiden waardoor degene waarop het coachen gericht is, zelfstandig(er) initiatieven, verantwoordelijkheden voor het eigen handelen neemt, zelf keuzes maakt en eigen oplossingsmethoden ontdekt en toepast, binnen van tevoren duidelijk vastgestelde afspraken en kaders.

Zaken waarrond gewerkt kan worden zijn bijvoorbeeld:

  • vergroten van inzicht in de problematiek van autisme
  • zoeken naar oplossingen voor dagdagelijkse problemen ( plannen en organiseren van vrije-tijd, huishouden, werk, school,…
  • werken aan sociale- en relationele vaardigheden
  • omgaan met stress
  • werken aan het zelfbeeld
  • werken rond angsten en piekergedachten
  • verwerking van de diagnosepartnerrelatie
  • opvoeding

 

Honorarium:

 

Het honorarium voor een individuele sessie van 50 minuten bedraagt € 55.

Er is geen terugbetaling door het ziekenfonds voorzien.

U kan een afspraak maken op het centraal oproepnummer van Tripsyco: 

03 297 75 11 (alle voormiddagen tussen 8u30 en 11u30, uitgezonderd woensdagen).

 

Mocht er iets tussen komen wanneer u een afspraak hebt geboekt, gelieve ons dan zo spoedig mogelijk te verwittigen (minstens 24 uur op voorhand) zodat wij niet genoodzaakt zijn om een consult aan te rekenen.