Vlaamse Links

  • Noodlijnen

www.tele-onthaal.be: Tele-Onthaal. Je kan je verhaal altijd kwijt via de chatfunctie  of bellen naar 106

www.zelfmoord1813.be: Centrum ter Preventie van zelfdoding vzw (zelfmoordlijn: 1813). Ook hier is een chatfunctie

  • Nuttige links voor volwassenen

Alcoholhulp

Anonieme en gratis online ondersteuning en begeleiding als je minder wil gaan drinken.
www.alcoholhulp.be

Autisme chat

De Autisme Chat is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met (vermoeden van) autisme en hun directe netwerk. Praat vrijuit met professionele medewerkers van de Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten autisme, die je helpen met zoeken naar oplossingen. De chat is open op maandag, dinsdag en donderdag van 18u tot 22u en woensdag van 14u tot 22u.
www.ligaautismevlaanderen.be/autismechat

Participate! Autisme begrijpen en hulp & ondersteuning vinden

Praktische gids voor professionele of financiele steun. Wegwijzer om ondersteuning uit te werken en af te stemmen. Informatie, hulpmiddelen en tips voor jongvolwassenen met autisme over thema’s zoals studeren, werken, wonen en relaties. Krijg met de Atlas voor volwassenen inzicht in jouw autisme. Ga na wat je sterktes zijn, wat moeilijk loopt en wat je nodig hebt. Laat je inspireren door getuigenissen.
www.participate-autisme.be

Buddywerking

Georganiseerd individueel vriendschappelijk contact met een vrijwilliger bij wie het klikt, voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die vaak alleen zijn.
www.buddywerking.be

Cannabishulp

Anonieme en kosteloze begeleiding om je cannabisgebruik te veranderen. Wekelijks contact hebben met een professionele hulpverlener die je begeleidt en steunt waar nodig.
www.cannabishulp.be

Centra Algemeen Welzijnswerk

Informatie, advies, opvang, praktische hulp, crisishulp en begeleiding bij vragen over relaties, persoonlijke problemen, financiële of materiële problemen of vragen naar aanleiding van een misdrijf.
www.caw.be

Centrum ter Preventie van Zelfdoding

De zelfmoordlijn is dag en nacht te bereiken op het nummer 1813 en via chat.
www.zelfmoord1813.be

Con Tempo helpt wanneer je partner is overleden

Is je partner overleden en heb je het moeilijk om de draad van het leven opnieuw op te nemen? Con Tempo is er voor jou.
www.vzwcontempo.be

De druglijn

De druglijn informeert, adviseert, helpt en maakt wegwijs. Stel anoniem je vraag.
www.druglijn.be

Depressiehulp online: zelfhulp of professionele online begeleiding

Zelfhulp of online professionele begeleiding bij depressie, kosteloos en anoniem.
www.depressiehulp.be

Dwangstoornissen (OCD)

Deze website biedt informatie over de dwangstoornis (OCD) en over daaraan verwante stoornissen. Samen worden ze de Obsessieve-Compulsieve Spectrumstoornissen (OCSS) genoemd. Het doel is een beter begrip voor en herkenning van deze problematiek en meer bekendheid over de behandelmogelijkheden.
www.dwang.eu

Fit in je hoofd, goed in je vel

Website voor volwassenen (18+) die hun mentale veerkracht willen versterken.
www.fitinjehoofd.be

Geestelijke Gezondheidszorg in Oost-Vlaanderen

Een overzicht van alle voorzieningen in de Oost-Vlaamse Geestelijke Gezondheidszorg, geordend naar soort.
www.popovggz.be

Geestelijk Gezond Vlaanderen

Informatie over psychische klachten en aandoeningen en een wegwijzer als je hulp zoekt (in Vlaanderen) of hulp wil bieden.
www.geestelijkgezondvlaanderen.be

Gokhulp

Stilaan gegrepen door het gokken? Krijg je het moeilijker om het gokduiveltje onder controle te houden? Dan vind je hier online hulp en manieren om je spelgedrag onder controle te houden of te stoppen met gokken. (ook info op de druglijn)
www.gokhulp.be

Huisartsen: wachtdienst

Het telefoonnummer van de wachtdienst van de huisartsen in je gemeente.
www.huisarts.be

Iedereen OK? Onlinehulp in coronatijden

Hulptool voor het mentaal welzijn in de coronaperiode
www.iedereenok.be

Kopzorgen-prikbord

Dé plaats waar ouderen hun verhalen, kopzorgen en tips delen. Deel van de Vlaamse ouderenraadcampagne “Kopzorgen verdienen zorg”.
www.kopzorgen.be/prikbord

Mentaal vitaal

Nederlandse website voor wie meer wil weten over mentale gezondheid en daar zelf mee aan de slag wil, met informatie, tips en oefeningen, online cursussen en therapie.
www.mentaalvitaal.nl

Psychosenet

Hét platform over psychosegevoeligheid, stemming en herstel, met een e-spreekuur waar je vragen schriftelijk beantwoord worden.
www.psychosenet.be

Psychowijzer

Nederlandse website met heldere en betrouwbare informatie over psychische problemen.
www.psychowijzer.nl

Similes

Vereniging van en voor familieleden van personen met psychische problemen.
www.similes.be

Slachtofferzorg

Hulp voor slachtoffers, na(ast)bestaanden en getuigen van een misdrijf, verkeersongeval, ramp of aanslag.
www.slachtofferzorg.be

Slachtoffers van seksueel geweld

Ben je zelf of iemand die je nabij is slachtoffer van seksueel geweld? Hier vind je hulp en kan je anoniem chatten.
www.seksueelgeweld.be

Start to sleep

Persoonlijke online hulp bij slaapproblemen (betalend, na gratis proefperiode)
www.starttosleep.be

Stop it now!

Stop it now! biedt hulp aan personen met pedofiele gevoelens en hun naasten, om zo seksueel misbruik te voorkomen.
www.stopitnow.be

Tele-Onthaal

Met opgeleide vrijwilligers bellen of chatten over je problemen, zonder jezelf bekend te maken.
www.teleonthaal.be

Think Life. Beter omgaan met zelfmoordgedachten

Think Life is gratis. Mensen die de gratis online cursus hebben gevolgd denken minder vaak aan zelfmoord. Daarnaast heeft Think Life een positieve invloed op depressieve klachten, hopeloosheid, piekeren en angst.
www.thinklife.zelfmoord1813.be

Transgender infopunt

Voor al je vragen over het transgenderthema.
www.transgenderinfo.be

Vaardig leven – Toolkit voor zinvol en bewust leven

Gratis online leeromgeving met wetenschappelijk onderbouwde oefeningen uit de psychologie over hoe je omgaat met de obstakels die je geluk in de weg staan.
www.vaardigleven.be

Werkgroep Verder

Steun en activiteiten voor nabestaanden na zelfdoding.
www.werkgroepverder.be

Zelfhulpwijzer

Zelfhulpwijzer.nl is iets voor jou als je

  • 18 jaar of ouder bent;
  • last hebt van stress, paniek, somberheid en/of overmatig drinkt;
  • graag iets aan jouw klachten wilt doen

De zelfhulpwijzer helpt je om de kern van je klachten te vinden. Na het beantwoorden van de vragen geeft de zelfhulpwijzer aan op welk vlak jouw klachten liggen en krijg je een suggestie over geschikte online zelfhulpcursussen.
www.zelfhulpwijzer.nl

  • Nuttige links voor kinderen en jongeren

A cool World

Wil je meer lezen en zien over alcohol & korte- en langetermijngevolgen, alcohol en de wet, alcohol en gedrag, alcohol en feestjes, alcohol en verkeer, alcoholproblemen thuis, neem dan een kijkje op deze site. Verder vind je hier ook verhalen (om te lezen of om zelf in te sturen) en recepten van alcoholvrije cocktails (het proberen waard).
www.acoolworld.be

Anoniem chatten over seksueel misbruik met een gespecialiseerde medewerker …

… van Child Focus. Heb je vragen over seksueel misbruik? Word je seksueel lastig gevallen? Word je gedwongen dingen te doen die je niet wilt doen? Ken je iemand met zo’n probleem? Het gesprek blijft strikt vertrouwelijk en niemand anders kan het gesprek meevolgen. Het is bovendien gratis. Weet ook dat je steeds kan bellen op het gratis nummer 116 000.
www.nupraatikerover.be

Awel 102: kinder- en jongerentelefoon

Kinderen en jongeren kunnen hier terecht met al hun vragen en problemen. Een vrijwilliger zal steeds, in vertrouwen, luisteren naar je verhaal en je proberen te helpen. Bellen is gratis en kan elke dag van 16 tot 22 uur, behalve op zon- en feestdagen. Chatten kan elke woensdag van 18 tot 21 uur, behalve op feestdagen.
www.awel.be

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Als je problemen op school hebt, kan je in eerste instantie de juiste contactpersoon op school trachten te vinden. De centra voor leerlingenbegeleiding willen je natuurlijk ook altijd op weg helpen als je vindt dat je probleem niet op school behandeld kan worden. Je kan je vraag richten aan het centrum dat een contract met je school heeft. Je kan al je vragen naar de centra mailen of er rechtstreeks contact mee opnemen.
www.ond.vlaanderen.be/clb/

Centrum ZitStil

Centrum ZitStil is er voor iedereen die te maken heeft met ADHD/ADD vooruit te helpen. Wij zijn er voor alle leeftijden (van 0 tot 99) én voor iedereen! Voor personen met ADHD/ADD zelf maar ook voor de ouders, grootouders, leerkrachten, jeugdmonitoren, opvoeders en hulpverleners, werkgevers, artsen, …
www.zitstil.be

Grip op je dip

Op gripopjedip.nl vind je steun in het omgaan met depressieve klachten. Je vindt er informatie. Mogelijke oorzaken. Wat je zelf kunt doen aan je sombere buien. Mogelijkheden om hulp te zoeken. Ervaringen en tips ván jongeren vóór jongeren, zoals ‘eigen verhalen’ en ‘2days tips’. Ook vind je hier informatie als je iets wilt doen voor een ander die zich rot voelt.
www.gripopjedip.nl

Het nummer dat je belt bij vragen over geweld

Maak je zelf geweld mee? Ben je bezorgd om iemand anders of zit je met een vermoeden van geweld? Heb je ooit geweld meegemaakt en zit het je nog altijd dwars? Ben je bang dat je soms je zelfbeheersing kwijt raakt en iemand ongewenst pijn doet? Doe je mee met een groep pesters en voel je je daar schuldig over?
Bel dan 1712 of ga naar …
www.1712.be

Hulp bij kindermishandeling

Voor iedereen die ongerust is over een kind dat misschien slachtoffer is van geweld, mishandeling, verwaarlozing en/of misbruik.
www.kindermishandeling.be

Jongerenadviescentrum (JAC)

Het JAC geeft gratis advies aan jongeren. Het geeft raad en hulp op moeilijke momenten. Er kunnen heel wat problemen aan bod komen: vragen over alleen wonen, ruzies in het gezin, seksueel misbruik, depressie, … Je kan ook dagelijks online met een medewerker chatten. Het online-adviesgesprek is vertrouwelijk, anoniem en gratis. In Vlaanderen zijn er ongeveer 30 Jongerenadviescentra.
www.jac.be

Kinderen van ouders met psychische- of verslavingsproblemen (KOPP)

Op deze website vind je informatie over wat er met je mama of papa aan de hand is, en wat jij kan doen om met de situatie om te gaan. Deze website is er ook voor ouders die last hebben van stress, psychische problemen of verslaving, en hun partner of andere familieleden. Zij kunnen informatie terug vinden over wat ze kunnen doen om de kinderen te beschermen en te helpen omgaan met de situatie. De website is er ook voor hulpverleners die op zoek zijn naar handvatten om zowel met kinderen, als met ouders aan de slag te gaan.
www.koppvlaanderen.be

KOPP op Facebook

De KOPP-werking van het CGG Waas en Dender is gestart met een geheime KOPP-groep op Facebook. De groep richt zich naar jongeren van 14-25 jaar uit de regio Waas en Dender die opgroeien met een ouder met een psychische of verslavingsproblematiek. De groep wordt beheerd door Ben Kwanten en Tineke Bettens.
Meerdere malen per week posten de beheerders iets KOPP- en/of jongerengerelateerd in de groep. De groep is een laagdrempelig kanaal om lotgenoten met elkaar in contact te brengen en ervaringen met elkaar te laten delen.
Voor meer informatie, voeg Ben (BenKwantencgg) of Tineke (TinekeBettenscgg) toe op Facebook.

Kinderrechtswinkel

Benieuwd naar jouw rechten als minderjarige (iedereen die jonger is dan 18 jaar)? Zoek je info over kinderrechten? Voor deze vragen en nog veel meer kan je terecht bij de kinderrechtswinkels. Elke woensdagnamiddag van 14 tot 17 uur zijn ze open. Je kan dan langsgaan, een email sturen, chatten of bellen met al je vragen. Je kan ook een afspraak maken om op een ander moment langs te komen.
www.kinderrechtswinkel.be

Noknok: voor jongeren tussen 12 en 16 jaar

Ben je tussen 12 en 16 jaar? Dan is deze website gemaakt voor jou! Je bent jong en je kan heel wat aan. Maar een dipje of een tegenslag komt iedereen wel eens tegen. Hier vind je informatie en opdrachten om je goed in je vel te voelen. Ga zelf aan de slag en zoek de tips die je het meest aanspreken. Succes!
www.noknok.be

Opnieuw op weg na een zelfmoordpoging

Ben je alles even moe? Zag je geen uitweg meer? Dacht je aan zelfmoord als een oplossing voor jouw problemen? Deze website laat jou zien dat je een heleboel dingen kan doen om terug op weg te geraken. Want ook al zie je het nu even anders, zelfs de grootste problemen zijn tijdelijk. De dood is voor altijd. En dit gevoel gaat ooit voorbij! Lees wat andere jongeren in deze situatie heeft geholpen om ’terug op spoor’ te geraken.
www.ontrackagain.be

Teleblok

Je zit in de examens of je moet veel studeren en je maakt je zorgen? Het wordt je teveel, het gaat moeilijk, je ziet het niet meer zitten? Teleblok helpt kinderen en jongeren telefonisch maar ook online, met hun problemen.
www.teleblok.be