Terug naar overzicht

Aurelie De Naeyer

Kwalificaties:

 

Master in de pedagogische wetenschappen

Nieuwe Autoriteit en geweldloos verzet

Diverse korte opleidingen

Werkervaring:

 

Residentiële hulpverlening aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een mentale beperking en bijkomende gedrags-en emotionele stoornissen

Diagnostiek en begeleiding van kinderen en jongeren (IQ, ASS, ADHD,…)

Onderwijs, coachen van leerkrachten

Gemeenschapsinstelling De Markt

Werkdomein :

 

Begeleiding van jongeren en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis als autisme, adhd, mentale beperking, …

Begeleiding van jongeren en hun ouders bij moeilijkheden in de sociaal – emotionele ontwikkeling : laag zelfbeeld, gepest worden of zelf pesten, ouders die gaan scheiden, …

Begeleiding bij  gedragsproblemen en opvoedingsmoeilijkheden

Schoolse ondersteuning: weinig motivatie, faalangst, leren leren en organiseren (geen bijles)

Contact:

 

0468 58 14 49

aurelie.de.naeyer@telenet.be