Terug naar overzicht

Sylvie de Mey

 

Kwalificaties:

 

Bachelor in Bedrijfsmanagement, met als optie Meertalig Management Assistant.

 

Werkervaring:

 

In 2006 ben ik na het behalen van mijn Bachelor het zakenleven ingedoken. Met veel passie heb ik diverse functies uitgeoefend tot het moment dat mijn leven met een ruk plots stilstond. Mijn lieve echtgenoot en papa van onze twee kleine kinderen, overleed na een werkongeval.

 

Rouwen hebben zowel mijn kindjes als ik moeten leren, met vallen en opstaan. Het pad van rouw was hobbelig en ongekend. Dankzij de steun van professionele begeleiding voelden we ons niet alleen, werden we mee gedragen wanneer het ons te zwaar of te eenzaam werd.

 

Dat ik graag samenwerk met mensen was en is mij niet vreemd. Ik help ontzettend graag mensen, maak graag tijd vrij om echt naar hen te luisteren en zo op maat van die persoon datgene te bieden wat hij of zij nodig heeft. Mijn eigen verlieservaring heeft mijn leven helemaal veranderd. Het heeft me vooral doen stilstaan bij wat écht belangrijk is. Ik heb zo ontdekt dat ik mijn hart moet volgen en vooral moet doen wat ik eigenlijk al mijn ganse leven wou doen; kinderen en jongeren helpen in hun moeilijk proces, in elke vorm van verlies dan ook.

 

We kunnen maar weinig situaties zomaar ‘oplossen’, maar hoe mooi is het dat we die kinderen en jongeren in zo’n situatie wel kunnen ‘leren omgaan’ met dat verlies. Voor het kind een gevoel van veiligheid inbouwen, steunpilaren aanreiken, mee op zoek gaan naar dat wat voor het kind nodig is, … daar wil ik voor staan.

 

Na het doorlopen van een selectieprocedure bij De Bleekweide VZW, ben ik opnieuw student en volg ik nu een tweejarige postgraduaat ‘rouw-en verliescounselor voor kinderen en jongeren’ aan de Vives Hogeschool te Gent.

Ik kijk er alvast naar uit naar onze ontmoetingen en dit in samenwerking met het team van  Tripsyco .