“Waar een wil is is een weg”

In deze uitzonderlijke tijden: waar fysieke afstand noodzakelijk is willen we toch dichtbij zijn en blijven.

We worden nu meer dan ooit uitgedaagd om onze taak als hulpverlener zo goed mogelijk te blijven vervullen en zo de continuïteit van zorg te blijven garanderen.   We blijven zoeken naar mogelijkheden, we proberen deze uit, we evalueren deze en indien nodig worden ze aangepast.

U bent waarschijnlijk ook zoekend en hebt u vele vragen, hieronder vindt u alvast enkele antwoorden terug:

 1. Het secretariaat is moeilijk te bereiken ?

Dat klopt, Marijke werkt van thuis uit.

De telefoonlijn van Tripsyco wordt doorverbonden en hierdoor kan Marijke maar 1 lijn aannemen, de andere inkomende lijnen kunnen niet ” in wacht” worden gezet.  Onze excuses hiervoor!

Ook de openingstijden zijn gewijzigd omdat onze telefoonlijn handmatig moet worden doorverbonden.  Om aan de maatregel “blijf in uw kot” te voldoen, wordt de telefoon door Dr. Dockx ‘s morgens en ‘s middags overgeschakeld, het tijdstip kan licht afwijken van de stiptheid!

Tijdelijk zal ons secretariaat naast  woensdag ook op donderdag GESLOTEN zijn en dit omdat Marijke in het weekend haar andere taken zal vervullen die noodzakelijk zijn voor onze werking.

We zijn voortaan telefonisch bereikbaar op:

 • Maandag,
 • Dinsdag en
 • Vrijdag

Steeds  van +/- 9 uur tot +/- 12 uur en dit op ons gekende nummer: 03/297.75.11

We willen u graag verder helpen met al uw vragen, gelieve ons telefonisch te contacteren via ons algemeen nummer of mailen naar info@tripsyco.be . Gelieve geen contact op te nemen met Marijke of Dominique op hun persoonlijk gsm nummer, dit nummer wordt enkel gebruikt voor hun eigen cliënten.

 

2. Gaat de afspraak met Dr. Dockx nog door ?

Ja, Dr. Dockx blijft werken op zijn gekende plekje in Tripsyco !

Wij nemen voldoende veiligheidsmaatregelen om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden.   Dr. Dockx draagt een mondmasker en wast zijn handen na elke consultatie. We geven geen handen meer , we houden voldoende afstand van elkaar.

We vragen om buiten ( in uw auto) te wachten en niet in de wachtzaal.

We vragen om  alleen te komen naar de consultaties tenzij de aanwezigheid van derde ( partner/… )noodzakelijk is ( geen kinderen wegens geen opvang).

!!! Belangrijk !!! 

“Een afspraak is een afspraak en goede afspraken maken goede vrienden”

Deze uitzonderlijke en moeilijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen, wat wij voorheen als “onmogelijk” beschouwde wordt nu verschoven naar “moeilijker maar zeker mogelijk en vooral zeer noodzakelijk”.

Alle geplande afspraken met Dr. Dockx  kunnen doorgaan : op de praktijk zelf ( met de nodige maatregelen) ofwel telefonische ofwel online.  

Dit betekent:

 • Wij hebben alle begrip dat sommige mensen mogelijks om een zeer aannemelijke en geldige reden niet tot de praktijk willen of kunnen komen. Wij bieden u graag een alternatief aan !
 •  Dr. Dockx neemt wel aan dat alle  geplande afspraken noodzakelijke afspraken waren en bijgevolg zullen en kunnen doorgaan.
 •  Onze prioriteit is dat de continuïteit van zorg er is en blijft, dit is onze belangrijkste taak als hulpverlener.
 • Indien je zelf te ziek bent omdat je lichamelijk niet in staat bent voor een gesprek: dan annuleren we vanzelfsprekend kosteloos uw afspraak en zullen we de continuïteit van zorg blijven garanderen door o.a. uw voorschriften etc . op te sturen.
 •  Medicatie voorschriften / verklaring van arbeidsonderbreking worden ENKEL afgeleverd en opgestuurd aan mensen die omwille van hun EIGEN gezondheidstoestand niet in staat zijn om langs te komen/ of te telefoneren.
 • Voorschriften / getuigschriften / etc… na een telefonisch of online consultatie worden u per post of per mail afgeleverd, zoals werd afgesproken met Dr. Dockx

3. Kan de afspraak ook telefonisch of online doorgaan?

Ja, indien niet anders kan omwille van ziekte of geen gepaste opvang.

 1. Stuur ruim op voorhand ( minstens 1 dag ) een mail naar Dr. Dockx zelf : erikdockx@tripsyco.be .
 2. Met in de hoofding: “aanvraag telefonisch of online consult”.
 3. Vermeldt in uw mail duidelijk uw naam,  het moment van uw afspraak, ofwel uw skype account naam/ofwel uw telefoonnummer.
 4. Afspraken rond de online sessies kan u terugvinden op deze website onder de rubriek ” online afspraak”.

4. Kan de afspraak bij de psycholoog/ therapeut/ auti-coach nog doorgaan?

Ja, bij de meeste collega’s kan dit nog steeds.  Gelieve de desbetreffende collega persoonlijk en rechtstreeks te contacteren met al uw vragen over jullie afspraken. Alle contactgegevens van onze collega’s kan u terugvinden op deze website onder de rubriek “team”.

5. Hoe kan ik aan een voorschrift/ verklaring van arbeidsonderbreking  komen?

!!! Belangrijk!!! Graag willen we u wijzen op bovenstaande afspraken ( gaat de afspraak met Dr. Dockx nog door )  rond dit item  .

 1. U stuurt tijdig een mail naar Dr. Dockx: erikdockx@tripsyco.be
 2. In de hoofding: duidelijk uw vraagstelling
 3. In de mail zelf vermeldt u duidelijk uw naam, uw geboortedatum en wat u concreet nodig hebt en duidelijk tegen wanneer.
 4. Normaal gezien zullen de gevraagde documenten uiterlijk op vrijdag klaar liggen in onze praktijk, op de witte tafel in een gesloten enveloppe met uw geboortedatum. ( komt uw aanvraag op vrijdag binnen dan zal deze de daaropvolgende vrijdag klaar liggen)
 5. Tenzij anders,  u zal dan een mail mogen ontvangen van Dr. Dockx.  Uitzonderlijk sturen we de documenten per post of per mail door, Dr. Dockx beslist hier zelf over.
 6. Mogen wij u vragen om vertrouwen te hebben dat uw documenten zoals afgesproken zullen worden opgemaakt, gelieve hiervoor ons niet telefonisch te contacteren aangezien Marijke niet op de praktijk aanwezig is en u dus geen zekerheid kan geven. Dit bespaart u een telefoonoproep zonder resultaat.

6. Hoe kan ik aan een verslag komen?

Net zoals voorheen kan u een mail sturen naar Dr. Dockx  met hierin duidelijk uw naam, voor wie dit verslag bestemd is, uiterlijke datum verslag, etc…

Dr. Dockx zal u zelf en persoonlijk via mail u laten weten wanneer het verslag klaar is en welke stappen er genomen worden om ervoor te zorgen dat het verslag toekomt waar het voor bestemd is.

Het is onnodig om stand van zaken telefonisch na te vragen, aangezien Marijke niet op de praktijk aanwezig is.

7. Wat met de verplaatsing naar Tripsyco?

Hieronder vindt u een document dat u kan afdrukken en invullen, dit attest kan u voorleggen mocht hierom gevraagd worden.

Attest noodzaak om zich te verplaatsing corona maatregelen