“Waar een wil is, is een weg”

In deze uitzonderlijke tijden: waar fysieke afstand noodzakelijk is willen we toch dichtbij zijn en blijven.

We worden nu meer dan ooit uitgedaagd om onze taak als hulpverlener zo goed mogelijk te blijven vervullen en zo de continuïteit van zorg te blijven garanderen.   We blijven zoeken naar mogelijkheden, we proberen deze uit, we evalueren deze en indien nodig worden ze aangepast.

U bent waarschijnlijk ook zoekend en hebt u vele vragen, hieronder vindt u alvast enkele antwoorden terug:

1. Het secretariaat is moeilijk te bereiken ?

Dat klopt, We vragen om tijdens je bezoek het secretariaat NIET te betreden. Vragen aan ons secretariaat of vervolgafspraken maken kan nu enkel telefonisch of via mail wat maakt dat er meer inkomende oproepen zijn en de wachttijd hierdoor mogelijks oploopt. We zijn opnieuw telefonisch bereikbaar op:

 • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
 • Steeds van 9 u tot 12u.
 • Op ons gekende nummer: 03/297.75.11
 • Ons email adres: info@tripsyco.be

 

2. Welke maatregelen hebben wij getroffen voor uw en onze veiligheid ?

In de wachtzaal:

 • Bij het binnenkomen vragen we om je handen te desinfecteren met de daarvoor voorziene alcoholgel.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • We hebben onze stoffen zetels weggehaald en deze vervangen door kunststoffen stoelen die we op een veilige afstand van elkaar hebben gepositioneerd.
 • Ben je wat te vroeg? Wacht even in je auto of maak een kleine wandeling.
 • Al onze magazines zijn verwijderd uit de wachtzaal, breng eventueel je eigen lectuur mee heen en terug.
 • Een mondmasker dragen is verplicht !

In de therapieruimte:

 • We begroeten je graag, WE GEVEN ECHTER GEEN HANDDRUK
 • Wij dragen een mondmasker
 • Wij openen en sluiten onze eigen bureaudeur voor u

3. Wat kan u zelf doen voor uw en onze veiligheid?

 • Houd voldoende afstand van elkaar
 • Neem geen onnodige mensen mee naar de consultatie.
 • Neem plaats in de zetel die uw therapeut u aanwijst
 • Kom niet binnen op het secretariaat ! Vervolgafspraken maken of vragen stellen aan ons secretariaat  kan nog steeds, we vragen je om ons  telefonisch (03/297.75.11) te contacteren of via mail ( info@tripsyco.be)
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht

4. Goede afspraken maken goede vrienden !!! Belangrijk !!!

“Een afspraak is een afspraak en goede afspraken maken goede vrienden” Deze uitzonderlijke en moeilijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen, wat wij voorheen als “onmogelijk” beschouwden wordt nu verschoven naar “moeilijker maar zeker mogelijk en vooral zeer noodzakelijk”. Alle geplande afspraken met uw therapeut en bij Dr. Dockx  kunnen doorgaan : op de praktijk zelf  Dit betekent:

 • Wij hebben alle begrip dat sommige mensen mogelijks om een zeer aannemelijke en geldige reden niet tot de praktijk willen of kunnen komen. Wij bieden u graag een alternatief aan zie volgende vraag ” kan een afspraak ook telefonisch of online doorgaan.
 •  Dr. Dockx en team Tripsyco nemen aan dat alle  geplande afspraken noodzakelijke afspraken waren en bijgevolg zullen en kunnen doorgaan.
 • Onze prioriteit is dat de continuïteit van zorg er is en blijft, dit is onze belangrijkste taak als hulpverlener.
 • Indien je zelf te ziek bent: dan annuleren we vanzelfsprekend kosteloos uw afspraak en zullen we de continuïteit van zorg blijven garanderen door o.a. uw voorschriften etc . op te sturen.
 •  Medicatie voorschriften / verklaring van arbeidsonderbreking worden ENKEL afgeleverd en opgestuurd aan mensen die omwille van hun EIGEN gezondheidstoestand niet in staat zijn om langs te komen/ of te telefoneren.
 • Voorschriften / getuigschriften / etc… na een telefonisch of online consultatie worden u per post of per mail afgeleverd, zoals werd afgesproken met Dr. Dockx

5. Kan de afspraak ook telefonisch of online doorgaan?

      Ja, indien niet anders kan omwille van ziekte of geen gepaste opvang.

 1. Stuur ruim op voorhand ( minstens 1 dag ) een mail naar uw therapeut, u vindt onze email adressen terug via de rubriek TEAM.
 2. Met in de hoofding: “aanvraag telefonisch of online consult”.
 3. Vermeld in uw mail duidelijk uw naam,  het moment van uw afspraak, ofwel uw skype account naam/ofwel uw telefoonnummer.
 4. Afspraken rond de online sessies kan u terugvinden op deze website onder de rubriek ” online afspraak”.

  6. Hoe kan ik aan een voorschrift/ verklaring van arbeidsonderbreking  komen?

!!! Belangrijk!!! Graag willen we u wijzen op bovenstaande afspraken ( goede afspraken maken goede vrienden )  rond dit item  .

 1. U stuurt tijdig een mail naar Dr. Dockx: erikdockx@tripsyco.be
 2. In de hoofding: duidelijk uw vraagstelling
 3. In de mail zelf vermeld u duidelijk uw naam, uw geboortedatum en wat u concreet nodig hebt en duidelijk tegen wanneer.
 4. Normaal gezien zullen de gevraagde documenten uiterlijk op vrijdag klaar liggen in onze praktijk
 5. Tenzij anders,  u zal dan een mail mogen ontvangen van Dr. Dockx.  Uitzonderlijk sturen we de documenten per post of per mail door, Dr. Dockx beslist hier zelf over.
 6. Mogen wij u vragen om vertrouwen te hebben dat uw documenten zoals afgesproken zullen worden opgemaakt,vanaf ze opgemaakt zijn, worden ze door ons opgestuurd of wordt u opgebeld.

6. Hoe kan ik aan een verslag komen?

Net zoals voorheen kan u een mail sturen naar Dr. Dockx  met hierin duidelijk uw naam, voor wie dit verslag bestemd is, uiterlijke datum verslag, etc… Wanneer uw verslag klaar is wordt u door ons telefonisch gecontacteerd.  

7. Wat met de verplaatsing naar Tripsyco?

Aangezien de federale regering ondertussen beslist heeft dat iedereen zich opnieuw mag en kan verplaatsen is het niet meer nodig u te voorzien van een attest.  We behouden voorlopig de onderstaande link, mocht dit toch opnieuw nodig zijn of indien u zich hierdoor beter zou voelen. Hieronder vindt u een document dat u kan afdrukken en invullen, dit attest kan u voorleggen mocht hierom gevraagd worden.

Attest noodzaak om zich te verplaatsing corona maatregelen