Wanneer je te maken krijgt met een verlies, van welke grootte ook, is er nood aan ruimte. In eerste instantie heb je deze nodig voor jezelf. Deze ruimte moet een veilige haven zijn waar je terecht kan met al je rauwe, gekende of ongekende emoties die je overspoelen door dit verlies.  

 

Ik wil jou graag deze ruimte bieden in onze praktijk. Ik wil ruimte en tijd vrijmaken om naar jouw verhaal actief te luisteren, jou te leren kennen, zoals je bent op goede en slechte dagen. Ook jouw naasten (partner, ouder, kind, broer of zus…)  wil ik leren kennen, als jij hen graag uitnodigt om aanwezig te zijn bij onze gesprekken. 

Samen met jou, op jouw tempo en jouw manier, zou ik heel graag die persoon leren kennen van wie je afscheid hebt moeten nemen en om wie je rouwt. Als je rouwt betekent dit immers dat je met die persoon een zeer betekenisvolle relatie had. 

Wie ben ik dan, Dominique Dillen?

Ik ben geboren in 1977. Naast echtgenote Van Erik Dockx, ben ik ook fiere mama van drie kinderen: Emiel, Viktor en Pauline.

Verder ben ikzelf ook nog dochter, stiefzus, schoonzus, vriendin, collega en coördinator van het Team Tripsyco. 

In 2003 studeerde ik af als gegradueerde psychiatrisch verpleegkundige en startte ik onmiddellijk daarna op de PAAZ-afdeling in het AZ Sint-Jan te Brugge. 

Wij verhuisden terug naar de provincie Antwerpen, waarna ik aan de slag ging in ZNA Stuivenberg op de gesloten psychiatrische afdeling. Ik onderbrak, na de geboorte van onze tweede zoon, tijdelijk mijn 

loopbaan als psychiatrisch verpleegkundige om mijn echtgenoot bij te staan bij de opstart van de thuispraktijk als psychiater. 

Toen de kinderen groter werden, kwam er meer tijd vrij, die ik benutte met het volgen van verschillende

opleidingen: AD(H)D coaching te Nederland en een tweejarige BANABA-opleiding Autisme 

aan de Plantijn Hogeschool te Antwerpen.

In 2012 hielp ik de thuispraktijk van mijn echtgenoot uit te bouwen tot een multidisciplinaire 

praktijk alwaar ik zelf ook naast coördinator, aan het werk ben gegaan als therapeut. Mijn focus lag toen vooral in de individuele begeleiding van mensen met autisme en/of AD(H)D.  

In 2015 voelde ik de behoefte om een volgende stap te zetten en begon ik aan een tweejarige opleiding 

“Rouwtherapie voor gesprekstherapeuten” aan de Universiteit van Leuven.

Dit is de beste beslissing die ik op professioneel vlak had kunnen nemen want ik voel dat dit echt mijn 

roeping is en dat dit mijn bestaan een extra betekenis geeft 

 

Het is een absoluut voorrecht om dicht bij jou te mogen staan, net op het moment dat je zo kwetsbaar bent door een verlieservaring. Het bewustzijn van onze eigen kwetsbaarheid en eindigheid alsook de wetenschap dat we vroeg of laat geliefden moeten afgeven maakt nederig en dankbaar. Dit besef zorgt er bij mij voor dat ik nog intenser leef, bewuster dan voordien en dat ik niet meer alles als vanzelfsprekend beschouw.

In mijn werk als rouwtherapeut omschrijf ik mezelf als:

  • Empathisch: ik stel me open voor jouw manier van denken en probeer van hieruit jou beter te begrijpen
  • Open van geest: ik luister zonder een oordeel te vellen
  • Leergierig, analytisch en communicatief: ik wil graag inzicht krijgen in jouw leefwereld en deze proberen te begrijpen. Via dit inzicht in combinatie met mijn vakkennis en vanuit mijn “metapositie” ( positie vanop afstand) proberen we voor jou de juiste hulpvraag te formuleren en een overzicht te krijgen van de moeilijkheden waarop je botst. Het doel is dat jijzelf met deze informatie en terugkoppeling terug zelf aan de slag kan.
  • Toegankelijk: De stap zetten naar hulpverlening toe is vaak de moeilijkste stap: je (h)erkent dat je met problemen kampt die je niet zelf kan oplossen. Vervolgens is het erg belangrijk dat je je op je gemak voelt bij jouw therapeut. Er is nood aan een “klik”, een verbondenheid. Dit is nodig om een succesvol therapeutisch proces af te leggen. Ben je introvert dan zou het vb. storend kunnen zijn dat jouw therapeut zeer extravert of uitgesproken is. Dus deze “klik” wordt evenzeer bepaald door jouw therapeut als door  jou en is afhankelijk van vele factoren, zoals verleden en achtergrond, expertise van de therapeut en factoren in persoonlijkheid.
  • Authenticiteit: Dit beschouw ik als mijn grootste kracht: “ What you see is what you get”.  Ik werk met mensen met échte emoties van verdriet, pijn, kwaadheid… en dit raakt mij ook als medemens. Ik word écht geraakt door jullie verdriet, maar zonder dat het het mijne wordt.      

Ik begeleid volwassenen alsook adolescenten / jongvolwassenen  individueel , ook koppels kunnen bij mij terecht.

Honorarium:

Een therapiesessie duurt tussen de 50 en 60 min en bedraagt 60 euro per sessie