Cliënten/patiënten die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, kunnen worden verzorgd door verschillende soorten zorgverleners en in verschillende soorten instellingen, afhankelijk van hun specifieke behoeften.  Op deze pagina proberen we u zo goed als mogelijk te informeren.

Artsenhonoraria

(bron: https://www.belgium.be/nl/gezondheid/medische_kosten/medische_honoraria)

De tarieven van artsen kunnen verschillen volgens:

 • de categorie waartoe ze behoren (erkend, in opleiding …)
 • hun specialisme (dermatologie, gynaecologie, pediatrie, algemene geneeskunde …)
 • de plaats van de raadpleging (in hun spreekkamer, bij de patiënt thuis …)
 • het moment van de raadpleging (’s avonds, in het weekend …)
 • de arts al dan niet geconventioneerd is.
  • Dit betekent :het bedrag dat de ziekteverzekering terugbetaalt is bij alle artsen hetzelfde, of ze nu geconventioneerd zijn of niet. Dat wil zeggen dat elk bijkomend honorarium, dat meestal wordt aangerekend door niet-geconventioneerde artsen, volledig voor rekening van de patiënt is

Onze psychiaters zijn niet geconventioneerd.

Voor sommige raadplegingen bij de geneesheer-specialist geldt een hogere terugbetaling na verwijzing door de huisarts.

Concreet betekent dit voor consultatie bij een psychiaters :

 • Je hebt een GMD ( Globaal Medisch Dossier)
 • Het betreft een eerste consult voor dat specialisme in het kalenderjaar
 • Alle informatie kan u terugvinden via onderstaande link, of via uw mutualiteit.

 

Tarieven:

Al onze psychologen/psychotherapeuten/coaches hanteren volgende tarieven:

Individueel gesprek 60 euro 50 à 60 minuten
Koppeltherapie 75 euro 50 à 60 minuten
Opmaak verslag 20 euro
Diagnostisch traject Variabel Psychodiagnostiek
Mindfulness/Yoga/Stressmanagment 90 euro 90 minuten
 

Terugbetaling psychologische hulp:

 • Het Vlaams Patiënten Platform geeft op haar website een mooi overzicht weer van de al reeds aanwezige terugbetalingen:

Visual vergelijking terugbetaling – algemeen 2021

 • De voorbije weken is er in de media veel berichtgeving geweest rond een nieuw terugbetalingssysteem van psychologische hulp.
  • Tot op heden hebben wij hierover nog geen officiële communicatie gekregen.
  • Binnen Tripsyco opteren we er dan ook voor, uit zorg voor onze cliënten, de concrete informatie hierover nog af te wachten. Zodra wij de nodige, duidelijke en officiële informatie hebben dan zullen wij u via onze verschillende kanalen op de hoogte brengen.
   • via deze website
   • in onze wachtzaal
   • rechtstreeks met u tijdens onze sessie
  • Bijkomende informatie kan u terugvinden op volgende websites.

https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/versterkt-psychologisch-zorgaanbod-voor-iedereen-september.aspx